29 ژانویه 2020
ژانویه 29, 2020

کنار آمدن با استرس در محل کار

0 Comment

کنار آمدن با استرس در محل کار

فشار های که در محیط کار وارد می شود برای مثال کارهایی که در فوریت باید انجام دهید و یا هدفی که باعث ایجاد انگیزه در شما می شود ،می تواند کمک مثبتی برای موفقیت باشد و سطح فشار در کار کاهش می یابد .

فشار ممکن است در سطحی باشد که به شما هشدار دهد چیزی غلط است و شما کم کم دچار تنش شوید .اگر این تنش در طولانی مدت ادامه یابد ، به سلامت جسمی و روانی شما صدمه وارد می کند .وقتی فشار در سرکار زیاد می شود باید یاد بگیرید چگونه آن را کنترل کنید .

تنش در محیط کار
به واکنش فرد در برابر فشار روانی تنش می گویند .تنش می تواند مثبت و منفی باشد . اگر تنش مثبت باشد می تواند فرصتی برای نشان دادن خودتان باشد ، و یا این که شما کاری را در فوریت انجام دهید فراهم کند .

اگر تنش منفی باشد کارایی شما کاهش می یابد و قدرت انجام فعالیت ها کاهش می یابد ، هم چنین ممکن است تنش منفی باعث این شود که شما جهت رسیدن به آرامش از سیگار و مشروب استفاده کنید .

با ایجاد تنش در بدن چه تغییراتی ایجاد می شود ؟
هنگام تنش فشار خون شما افزایش می یابد ، ضربان قلب زیاد می شود ،ماهیچه های شما به خاطر سهولت در عمل سفت و کشیده میشود ، روند گوارشی شما کند می شود ، تنفس شما افزایش می یابد .

واکنش که در برابر تنش از خود نشان می دهید به واکنش جنگ و گریز معروف است ، زیرا این تغییرات بدن را آماده می کند که بتواند بجنگد و یا فرار کند .

چرخه مفید یا مارپیچ نزولی؟
واکنش جنگ یا گریز برای انسان اولیه روش مفیدی بود . قادر به جنگ یا گریز بودن به خاطر ایمنی در مواقع فشار ، بقای او را تضمین می کرد و این چرخه ی مفیدی بود .سعی کنید از این چرخه در محیط کاری تان استفاده کنید . شما به خاطر فشار کار احساس می کنید در معرض تهدید یا آسیب قرار گرفته اید ، واکنش جنگ یا گریز آغاز شده است ، بدنتان بسیار فعال می شود

نه جنگ نه گریز کار زیادی برای دورنماهای شغلی تان انجام نمی دهد ، پس اسن کار را نمی کنید . شما در حال حاضر تحت فشار بیشتر از نظر جسمی هستید . شما به توجه نکردن به چرخه ی جنگ و گریز ادامه می دهید ، در نتیجه فشارها بیشتر می شود .شما به طور ناخواسته چرخه ی مفیدی را به مارپیچی نزولی تبدیل کرده اید

منبع فشار
فشارهای زیادی در محیط کار وجود دارد ولی فقط تنها یک منبع تنش زا وجود دارد . شما همواره باید این سوال ها را بپرسید : چه چیزی باعث ایجاد فشار می شود ؟ واکنش به فشار در این موقعیت چیست ؟ چه کسی واکنش نشان می دهد ؟ و در نهایت منبع تنش در کجاست ؟