02 آگوست 2020
آگوست 2, 2020

نکاتی مهم برای زندگی بهتر

0 Comment

نکاتی مهم برای زندگی بهتر

بدان که دلیل موفقیت برخی از افراد انجام کارهایی است که دیگران از انجام آن سرباز می زنند.

به جای گفتن ای کاش بگو انشاء ا… دفعه دیگر.

کوچکترین پیشرفتها را هم موفقیت بدان.

سعی کن مشکلات را به جای بزرگ کردن حل کنی.

افتخاراتت را با دیگران قسمت کن.

افکار مهم در سر بپروران اما به شادیهای کوچک هم قانع باش.

از گفتن عبارت اشتباه کردم خجالت نکش.

از جادوی لحظات زندگی غافل مباش چون از عاقبت کار بی خبری.

مراقب باش تا مشکلات بزرگ باعث از دست دادن موفقیت های بزرگ نشوند.

در همه حال دعا کردن را فراموش نکن.

به یاد داشته باش که در کار و روابط خانوادگی اعتماد، بهترین اصل است.

دیگران را سرزنش نکن سعی کن در تمام مراحل زندگی، خودت مسئول اعمالت باشی.

با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند.

سعی کن همیشه لبخند بر لب داشته باشی در حالیکه هزینه ای ندارد و بیش از میلیونها دلار ارزش دارد.

شکست را به راحتی بپذیر و وقتی پیروز شدی فخر فروشی نکن.

وقتی با کار سختی روبرو شدی به خودت تلقین کن که شکست غیر ممکن است.

همدلی را بیاموز، سعی کن مسائل را نه تنها از دید خودت بلکه از دید دیگران نیز ببینی.

به پس انداز کردن عادت کن، پس انداز کردن لازمه موفقیت است.

به یاد داشته باش که یک ازدواج موفق به دو عامل بستگی دارد، اول یافتن یک انسان خوب، دوم انسان خوب بودن.

به مشکلات به عنوان فرصتی برای رشد و ترقی نگاه کن.