راهکارهایی برای رهایی از بدهی های سبک و سنگین

رهایی از بدهکاری دشوار است زیرا چاله های بدهی از اتفاقات ساده مانند نخواندن دخل و خرج یا شکست اقتصادی یا اتفاقات غیرمنتظره مانند بیماری و هزینه های آن و ده ها علت دیگر بوجود می آیند ولی آنچه مطمئن هستیم بدهی ها باید پرداخت شوند. ولی چگونه ؟ با ما همراه باشید.


– توقف کنید

افراد بده کار لحظه ای نمی ایستند و با خودشان فکر نمی کنند که تمام این کارهایی که در حال انجامش هستند فقط و فقط شرایط را بدتر می کند و بس. فکر نمی کنند که با این اعمال و رفتار در حال اضافه کردن به بدهکاری خویش هستند. در حال انباشت کردن بدهی و قرض به مبالغ قبلی هستند.

لطفا اندکی تامل کنید. از الان هیچ بدهی و قرض جدیدی ایجاد نکنید.

شاید باید بگویم که اصلاً هیچ کاری نکنید. بلکه باید توقف کامل کنید.

مسیر پیش روی خویش را بررسی کنید. درستی مقصد خویش را تشخیص دهید. بعد به ادامه مسیر بپردازید.

– با واقعیت رو به رو شوید

هنگامی که با چند نفر در خصوص بدهی های تان صحبت می کنید( اشخاص قابل اطمینان ) می بینید که بدهی داشتن، چیز غیر عادی ای نیست و شما تنها شخصی نیستید که بدهکارید. این کار سبب می شود، حس بهتری پیدا کنید. مخصوصا به اعضای خانواده تان بگویید و برایشان توضیح دهید که میخواهید با کمک آن ها از پس بدهی های تان برآیید.

– داشته ها و دانسته های خودتان را معلوم کنید

باید طبق نقاط قوت و مهارتهای موجودم و در عین حال باتوجه به موقعیتها و فرصت های بازار بهترین تصمیم را می گرفتم.

به هر حال هر انسانی تواناییها و استعدادهای خاص خودش را دارد.

همین توانایی ها باعث می شود که آدم های موفق طبق فرصت موجود در بازار به موفقیت دست پیدا کنند.

– هزینه هایتان را یادداشت کنید

بدانید حقوق ماهانه تان صرف چه چیزهایی می شود. شما نخست باید مشکل را شناسایی کنید تا بتوانید راهکار و درمان مطلوب را برای آن بیابید. تهیه یک فهرست کمک زیادی به شما خواهد کرد. تلاش کنید فهرست با صداقت تهیه شود.

بعد با دقت به فهرست نگاه کنید. آیا قسمت اعظم فهرست به خواربار اختصاص یافته؟ آیا اغلب مواقع میزان زیادی هله هوله خریداری می کنید؟ خیلی از آژانس استفاده می کنید؟ آیا هر ماه شهریه کلاس ورزشی می پردازید؟ شاید بتوانید تغییراتی اساسی در برخی هزینه ها بوجود بیاورید. اگر چه این فکر در شروع خوب بنظر نمی رسد، ولی بخاطر داشته باشید این امر در طولانی مدت به شما کمک می کند تا سختی های مالی خویش را کاهش دهید.