29 آوریل 2019
آوریل 29, 2019

جشن فَروَردینگان یا فرودُگ

0 Comment

جشن فَروَردینگان یا فرودُگ

فروردینگان یا فرودگ یکی از جشن های زرتشت است.تاریخ برگزاری این جشن قدیمی ۱۹ فروردین است.می‌دانیم در آیین مزدیسنی وقتی نام ماه و روز باهم موافق میوفتد آن روز را جشن میگیرند روز ۱۹ فروردین ماه که فروردین روز نام دارد از جمله آنست و آن را جشن فروردینگان یا فرودگ می گویند.

تاریخچه

در گاه‌شماری زرتشتی روز نوزدهم هرماه «فروردین» نام دارد و نوزدهم فروردین جشنی برگزار میشد، به نام «فروردینگان» که به آن «فرودگ» نیز می گویند. فروردین به معنای فروهرها، ماه فروردین، ماه فروهرها و این جشن در بزرگداشت فروهره است.

فَرَوَهَر که گونه اوستایی آن فروشی و گونه فارسی باستان آن فرورتی است، یکی از نیروهای باطنی است که به عقیده‌ی مزدیسنان پیش از پدید آمدن موجودات، وجود داشته و پس از مرگ و نابودی آنها، به عالم بالا رفته و پایدار میماند. این نیروی معنوی که آن را میتوان جوهر حیات نامید، فناپذیر و زوالی نیست.

در دوران باستان، فروردگان جشن فروهرها بودو ظاهراً در آن هنگام ده روز و ده شب برگزار میشد. بعد ها جشن «همسپثمیدیه» به یادبود آفرینش انسان تخصیص یافت. جشن‌های نوروزی و ماه فروردین با فروهرها پیوند خورده‌ است، چون عقیده بر این است که دراین ایام، فروهرها به زمین فرود می آیند و به خانه‌های سابق خویش میروند.

پس مردم باید برای پیشواز آنان خانه را پاکیزه کنند، برای هدایت آنان آتش بیفروزند ودر اینروزها، بوهای خوش در آتش نهند و روان‌ها را ستایش کنند و اوستا بخوانند تا روان‌ها آسایش داشته باشند و با شادی و نشاط باشند و برکت ارزانی دارند.

در اینروزها، به هیچ کاری نباید دست زد، مگر انجام وظایف و کار نیک تا این که فروشی‌ها با رضایت خاطر بجای‌های خویش برگردند و خوبی بخواهند ودر پایان جشن، روان‌ها را بدرود میگویند.

جشن فروردین

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین ماه جشن فروردین روز

لرک مخلوطی است از هفت میوه خشک خام از قبیل پسته خام، بادام خام، فندق خام، برگه، انجیر خشک، خرما، توت. ترکیبات لرک به مناسبت های مختلف تغییر می‌کند.در جشن فروردینگان، هفت موبد وارد می‌شوند و مینشینند.

لرک ها را در چادرشب هایی می ریزند و جلو موبدان می گذارند.چند «موبدیار» هم حضور دارند. موبدان شروع به اوستاخوانی میکنند، بیشتر هم سرودهایی از فروردین یشت میخوانند و به این ترتیب، لرک را تبرک می‌کنند.

سپس، موبدیاران چادرشب ها رابه کمر می بندند و لرک را بین مردم تقسیم می‌کنند. اگر کسی هم نذری دارد، دراین روز نذرش را میان مردم پخش میکند. این مراسم در واقع گونه ای دعا یا در اصطلاح مسلمانان، فاتحه دسته جمعی برای شادی ارواح درگذشتگان است.

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین ماه جشن فروردین روز
فروهر چیست؟

این واژه در اوستا فروشی ودر زبان پهلوی فروهر گفته می شود و به معنی نیروی پیشرفت و سربلندی می باشد.

ذره ای از ذرات نود خداوند است که در بدن هر یک از ادمها وجوددارد. فروهر به منزله مشعلی است فروزان که پیرامون خودرا روشتن نموده و راه و چاه را نشان میدهد. فروهر راهنمای روان برای در زندگی است. سخن دیگری که می توان بیان کرد این است که فروهر نوری ست سرچشمه گرفته از خداوند و از چنین نوری جز روشنایی و راهنمایی چیزی دیگری تراوش نمیکند.

فروهر همیشه سپنته یا مقدس است ودر درازای زندگانی پاکی خودرا از دست نمی‌دهد و حتی ازآن کاسته نمی شود. در نسکهای «کتابها» دین بهی فروهر به رخنمای «شکل» پیرمردی نورانی مجسم شده که دارای دو بال گشاده است.فروهر هریک از آدمها پس از مرگ راه بالا را پیش گرفته و به سرچمشه خود می پیوندد.

آنگونه که از اولین بندهای فروردین یشت برمی‌آید، اهورامزدا به اشوزرتشت میگوید: « ای زرتشت، فروهرهای پاکان مرا در کار آفرینش یاری کردند. از پرتو فر و شکوه آنهاست که من آسمان و زمین و انچه در روی آن است از رود و گیاهان و جانوران و مردمان را نگاه می‌دارم. و اینچنین خواهد بود تا دامنه رستاخیز؛… اگر یاری فروهر پاکان نبود هرآینه نه گیتی پایدار می ماند و نه انسان و نه چهارپایان. و سراسر گیتی گرفتار دیو دروغ میشد

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین ماه جشن فروردین روز

سمبل فروهر یا سمبل اهورامزدا از نشان های ایران باستان بیشتر بدانید

معنی نماد فروهر چیست؟

همه ی ی ما نام فروهر را شنیده ایمحتی خیلی از ما نشان فروهر رابه دست و گردن انداخته و یا از تندیس و یا تصویر آن استفاده میکنیم، اما اطلاعات زیادی درباره ی تاریخچه ی فروهر نداشته و حتی نمی دانیم این نشان، سمبل چیست. سمبل فروهر همان سمبل اهورامزدا یا ایزد باستانی بالدار است.

نمادی که بر فراز تعداد زیادی از سنگ نبشته های شاهان هخامنشی از جمله در پایتخت باستانی امپراتوری ایران باستان یعنی تخت جمشید «پارسه / پرسپولیس» بر سر در کاخ ها و تندیس ها حک شده است.

این موجودیت مستند با قدمتی حداقل دو هزار و پانصد ساله در طول سده ها و هزاره ها پس از هخامنشیان همان‌ گونه برای هم میهنان زرتشتی ما و ایرانیان دوستدار فرهنگ و تمدن باستانی ایران ارزشمند و قابل احترام است.این سمبل کهنسال و ملی ایرانیان در تفکر اساطیری ایران باستان ودر باور زردشتیان معنایی اصیل دارد و به شکلی زیبا تعبیر، تعریف و تفسیر می شود.

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین ماه جشن فروردین روز
فروهر نماد ایران باستان

این سمبل امروزه نیز در اشکال گوناگون بر بشقاب های نقره ای، کاشی و سنگ ها ودر جواهرسازی ها به شکل گردنبند و انگشتر ساخته می شود و از آنجا که بیانگر دوران شکوه و قدرت ایرانیان در عهد باستان و دربرگیرنده ی معانی عمیق اخلاقی است، طرفداران بسیاری دارد.