29 آوریل 2019
آوریل 29, 2019

تزریق کورتن بعد از جراحی بینی

0 Comment

تزریق کورتن بعد از جراحی بینی

برخی مواقع پس از عمل جراحی بینی ، دربعضی از نقاط بینی ورم و فیبروز ایجاد می شود که میزان آن از حد طبیعی بیشتر است . با تزریق کورتن بعد از جراحی بینی در قسمت های یاد شده ، موجب می گردد تا حجم تورم سریعاً کاسته شود و فرایند فیبروز متوقف شود.

امکان دارد تا نیاز باشد که پس از گذشت یک هفته از جراحی بینی ، تزریق کورتن انجام شود ، تا قوس خفیفی که لازم است تا در قسمت پشت بینی بانوان ایجاد شود ، باقی بماند ، زیرا با ورم این قسمت ، امکان دارد روی فرم ظاهری بینی تاثیر منفی گذاشته شود و از زیبایی بینی کم بشود .

تزریق کورتن بعد از جراحی بینی

گاهاً ممکن است ، نیاز باشد تا تزریق کورتن در ناحیه مورد تا چند مرتبه تکرار شود که نتایج مطلوب به منظور زیبایی بیشتر حاصل گردد .

اکثر مراجعان تصور می کنند ، تزریق موضعی کورتن ، عوارض جانبی و منفی کورتن را در بدن به همراه درارد ، در حالی که این چنین نیست .

به طور معمول یک هفته بعد از جراحی بینی گوشتی ، تزریق کورتن نیاز می باشد . تورم بینی های استخوانی معمولاً به سرعت از بین می رود و لزومی برای تزریق کورتن نیست . ولی در بینی گوشتی ۲ الی ۳ مرتبه هر بار به فاصله ۴ هفته می توان آمول کورتن تزریق کرد . تزریق کورتن بعد از جراحی بینی فرایند خیلی حساسی می باشد و حتماً توسط خود پزشک صورت می گیرد . این تزریق باید به طور عمقی انجام گردد ، زیرا در غیر این صورت موجب آتروفی و نازک شدن پوست می شود . نازک شدن پوست باعث می شود تا ساختار زیر پوستی به چشم بیاید و این امر گذشته از این که ظاهر زیبایی ندارد ، پوست را نیز مستعد زخم می نماید . امکان دارد تزریق غیر اصولی و سطحی موجب کم رنگی پوست بشود و رنگ پوست بینی با رنگ پوست اطرافش فرق داشته باشد به همین علت لازم است تا تزریق با مهارت و دقت انجام بشود تا از زیبایی ظاهری و سلامت بینی محافظت شود .