27 جولای 2020
جولای 27, 2020

بازنشسته‌های خوشحال

0 Comment

بازنشسته‌های خوشحال

گاهی از طرف کانون بازنشستگان می آید و موضوعی را مطرح می کند و در عین حال دوست دارد همکاران جوانی که بعضا کار را از او آموخته اند، او را هم به بازی بگیرند و به تجربیاتش پشت نکنند. اما این روزها کسی به پشت سرش نگاه نمی کند. همه نوک قله را نگاه می کنند، آنقدر که کلاهشان را باد ببرد و چشمشان جلوی پایشان را هم نبیند.

مرد بازنشسته که انگار می خواهد نظم را با آراستگی خود به رخ جوان ها بکشد که با تی شرت و شلوار جین در اداره جولان می دهند، بیشتر به روحی سرگردان شبیه است که گرچه از دنیا بریده، اما از خانه اش دل نمی برد و گاهی در آنجا ظاهر می شود.

نیمه عمر مفید
قرار است ۳۰ سال کار کنید؟ اگر این طور برای خود برنامه ریزی کرده اید وقتی ۱۵ سال کار کردید، احتمالا به نیمه عمر مفید کاری خود رسیده اید.

در این زمان باید به رشد مناسبی رسیده باشید و رو به صعود باشید و نوسان کاری تان کاهش یافته باشد و برای سال های بازنشستگی خود برنامه ریزی کنید.

اگر فرزندی دارید روی او حساب کرده و شروع کنید به ایجاد یک کار دوم و سرمایه گذاری تا به موازات کار اول هرچه به بازنشستگی نزدیک می شوید، کار دومتان پا بگیرد.

کار دوم می تواند سرمایه گذاری روی زمین کشاورزی، خرید و فروش ملک، ساخت مسکن یا ورود به یک رشته کارآفرینی باشد. این بهترین کار ممکن است، چون اگر قرار باشد بعد از ۳۰ سال اشتغال از کار اول خود بریده و به کار دوم رو بیاورید در آغاز سنین سالمندی آغازی دوباره برای شما بسیار سخت خواهد بود و آشنایی با الفبای روزآمد تجارتی که با آن بیگانه اید غیرممکن می شود.

ایمن شوید
نوید حسینی که ۲۹ سال سابقه اشتغال دارد به سال های پایانی خدمتش نزدیک می شود.

او می گوید: همیشه با خود فکر کنید ممکن است ۳۰ سال دیگر عمر کنم و برای چنین سرنوشتی برنامه ریزی بلندمدت داشته باشید و در عین حال به خود بگویید ممکن است همین فردا از دنیا بروم و برای این موضوع هم آماده باشید.

فکری برای بدهی های خود بکنید تا خدای نکرده ورثه را در قرض نیندازید.

پیگیری بیمه های مکمل برای دوران بازنشستگی، بیمه های عمر و… را برای رفاه خانواده فراموش نکنید.

حمیده صدر بانویی است که یک سال است بازنشسته شده. او می گوید: وقتی از میانسالی عبور می کنید انگار بیماری ها صف می کشند و منتظرند تمام اندوخته بازنشستگی تان را مصرف کنند. شما پیش دستی کنید و با کمک بیمه ها و سرمایه گذاری های مطمئن آماده عبور از سال های سخت تر باشید.